Ventilācija sabiedriskām ēkām

Ventilācija sabiedriskā ēkā ir būtisks priekšnosacījums, lai justos komfortabli tajā atrodoties. Pieaugot būvniecības kvalitātes prasībām, pieaug arī nepieciešamība pēc izcilas ventilācijas, nodrošinot noteiktu komforta līmeni un higiēnas prasības sabiedriskās ēkās. Ventilācijas ierīkošanu sabiedriskām ēkām paredz arī valstī noteikti būvnormatīvi. Analizējot cilvēku skaitu telpās, to darbības un un telpas tipu, piedāvājam efektīvus risinājumus projektējot un realizējot ventilāciju sabiedriskām ēkām, nodrošinot kvalitatīvu gaisa apmaiņu atkarībā no telpu lieluma un uzdevuma

Ventilācija Sabiedriskām Ēkām. Projektējam būvējam gaisa ventilācijas sistēmas sabiedriskām un ražošanas ēkām. Nodrošinam katras sabiedriskās un ražošanas ēkai atbilstošo ventilāciju sistēmu. Ņemot vēra  telpu uzdevumus , ka arī citus  parametrus kas nepieciešami katras telpas efektīvai funkcionēšanai.

Ventilācija sistema paredz iespeju regulēt gaisa temperatūru un mitrumu, gaisa plūsmas ātrumu ka arī citus parametrus.

Uzzini zvanot 29441170 

Close Menu