+371 67817777 +371 67817777 +371 67817777

Ventilācija ražošanas ēkām

 

MJ-Partneri darbības laikā  ir uzkrājuši pieredzi dažādu  Ventilācijas projektu izveidē un to realizācijā. Ventilācija ražošanas ēkām ir specifiska, tajās uzturās gan cilvēki, gan darbojas tehnika, radot daudz lielāku gaisa piesārņojumu (dūmi, tvaiki, šķiedru daļinas, putekļi, agresīva vide u.c), tādēļ šādas nozīmes projekta izstrādē tiek ņemti vērā ražošanas ēkas tehnoloģiskie procesi, lai spētu nodrošināt kvalitatīvu gaisa apmaiņas, ventilācijas procesus.

Mūsdienīgi risinājumi ļauj ventilāciju ražošanas ēkām izmantot arī kā papildus apkures risinājumu. Ar siltuma atgūšanu iespējams būtiski samazināt ekspluatācijas izmaksas apjomīgām ražošanas ēkām. Esam izstrādājuši projektus un realizējuši ventilāciju ražošanas ēkām tādiem objektiem, kā dzelzbetona rūpnīcām, kokrūpniecības ražotnēm, pārtikas ražošanā un uzglabāšanā, dažādu maisījumu fasēšanai un metināšanas cehiem. Jāņem vērā, ka ventilācija ražošanas ēkām pilnvērtīgi var darboties tikai tad, ja izbūvēta pareizi, neprasmīgi izbūvēta ventilācija ražošanas ēkā var aizkavēt un būtiski ietekmēt tehnoloģiskos procesus vai izraisīt nevajadzīgu ražošanas dīkstāvi.

Ventilācija Razošanas Ēkām.

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu, iekārtu projektēšana, izbūve un serviss rāzošanas ēkam  ar specifiskiem tehnoloģiskajiem procesiem.

Ventilācija Konsultācijas 29441170