+371 67817777 +371 67817777 +371 67817777

Ventilācija sabiedriskajās ēkās  – kā panākt maksimālu elektroenerģijas ietaupījumu?

Mūsdienās kvalitatīva ventilācija sabiedriskajās ēkās ir svarīgs  ekspluatācijas nosacījums. LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” ir prasība, kas jāievēro projektējot un ierīkojot apkuri, ventilāciju un gaisa kondicionēšanas sistēmas sabiedriskajās ēkās. Normatīvie akti nosaka arī minimālo gaisa apmaiņu stundā, atkarībā no ēkas izmantošanas tipa.

Sabiedriskajās ēkās ir jāparedz ventilācija ar siltuma rekuperāciju. Šāda ventilācijas sistēma būs daudz efektīvāka un nodrošinās zemāku elektroenerģijas patēriņu.

Rekuperācijas ventilācijas darbības princips ir sekojošs – ventilācijas sistēmā ir ierīkots siltummainis, ar kura palīdzību no izplūstošā gaisa tiek atgūts siltums. Vasarā ventilācija ar rekuperāciju uztur telpās patīkamu mikroklimatu, jo tiek uzturēts svaigs gaiss.  Ar šo siltumu tiek uzsildīts pieplūstošais gaiss. Vasarā rekuperācijas ventilācija darbojas pretēji – izplūstošais vēsākais gaiss atdzesē siltummaini, un tādejādi pieplūdes gaiss ir vēsāks, nekā āra gaiss.

 Rekuperācijas ventilācijas iekārta ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu gaisa uzsildīšanai līdz pat 90%.

Lai nodrošinātu ēkas ekspluatācijas prasībām atbilstošu CO2 līmeni, tiek ierīkota ventilācija ar kontroles funkcijām. Primāri tā ir iespēja regulēt telpas gaisa apmaiņas biežumu, gaisa mitrumu un temperatūru, kā arī citus parametrus.

Svarīgi, lai sabiedrisko ēku ventilācijas projekts būtu kvalitatīvs un tiktu sasniegti izvirzītie projektēšanas uzdevumi  – nepieciešamā gaisa apmaiņa, gaisa mitrums, temperatūra u.c. parametri. Šādas sistēmas spēj uzprojektēt tikai pieredzējuši speciālisti. Atkarībā no tā, vai paredzēta ēkas rekonstrukcija vai tā ir jaunbūve, tiek izvēlēta optimālā metode gaisa nosūcei un padevei,  kā arī tiek veikti aprēķini gaisa ātrumam izdales vietās (difuzori, restītes), gaisa vadu sistēmas dimensionēšana, trokšņu līmeņa, statiskā spiediena aprēķini.

Profesionāli  ierīkota ventilācija ar mūsdienīgiem risinājumiem ceļ ēkas vērtību un paaugstina tās  ilgmūžību.