+371 67817777 +371 67817777 +371 67817777

Ventilācijas trūkums – kā tas ietekmē pašsajūtu un veselību?

 

Ventilācija ēkās ir tikpat svarīgs faktors kā siltums. Siltuma nepietiekamību vai zudumu iemītnieki jutīs uz savas ādas un maciņos.  Savukārt, uzturoties telpā, kur ir  nepietiekama ventilācija jeb gaisa apmaiņa, cilvēki izjūt enerģijas trūkumu, darba spēju samazināšanos.

 

Ilgtermiņā nekvalitatīva ventilācija var radīt veselības problēmas.

Normatīvajos aktos ir noteiktas prasības, kas jāievēro ierīkojot ventilāciju privātajās un sabiedriskajās ēkās. Viens no primārajiem nosacījumiem ir gaisa apmaiņas biežums uz vienu cilvēku vai telpas kvadrātmetru.

Telpās, kur ir nepietiekama ventilācija,  pašsajūtu ietekmē ogļskābās gāzes (CO2) koncentrācija gaisā. Optimālā CO2 koncentrācija gaisā ir līdz 1000 PPM.

Jāņem arī vērā, ka nepietiekama ventilācija iet roku rokā ar kondensāta jeb liekā mitruma uzkrāšanos, kas savukārt veicina pelējuma sēnītes veidošanos. Pelējums bojā ēkas konstrukcijas, bet  cilvēkiem, kas ilgstoši uzturas šādās telpās, var veidoties alerģiskas saslimšanas un veselības pasliktināšanās.

Kvalitatīvi ierīkota ventilācija novērš iepriekšminētos faktorus – tā nodrošina  pietiekamu svaigā gaisa apmaiņu, kā arī novērš kondensāta – liekā mitruma uzkrāšanos.

Ierīkojot ventilāciju privātmājā, tiek izvēlēts atbilstošs ventilācijas risinājums, kas tiek atspoguļots projektā. Pēc ēkas tilpuma un iedzīvotāju skaita, tiek izvēlēts ventilācijas veids, tips un jauda.

Tā var būt iekārta, kas tiek montēta ārsienā, un nodrošina telpās gaisa apmaiņu. Šāda ventilācijas sistēma ir lokāla, un apkalpo tikai konkrēto telpu. Bieži šādām sistēmām nav iespējas regulēt gaisa daudzumu un temperatūru. Tā darbojas pēc dabīgās ventilācijas principa.

Savukārt, ja vēlaties no ventilācijas gūt arī elektroenerģijas ietaupījumu, izdevīgs risinājums ir ventilācija ar rekuperāciju. Iespējams izbūvēt vienotu sistēmu visām ēkas telpām, arī virtuvei un sanitārajām telpām. Pateicoties siltummainim, šādi uzbūvēta ventilācija sniegs pat līdz 90% siltuma enerģijas ietaupījumu.

Alternatīvs variants ir ierīkot rekuperācijas ventilācijas sistēmu dzīvojamām telpām, bet sanitārajām telpām un virtuvei veidot atsevišķas nosūces sistēmas.  Šādā gadījumā daļa gaisa tiek izvadīta ārā un no tā netiek atgūts situms. Šādas sistēmas efektivitāte būs zemāka. Taču, salīdzinājumā ar dabīgo ventilāciju,  arī būs zemāks siltumenerģijas patēriņš.

Kvalitatīva ventilācija – tas ir ieguldījums gan labā pašsajūtā un veselībā, gan ēkas ilgmūžībā.