+371 67817777 +371 67817777 +371 67817777

Ventilācijas trūkums – roku rokā ar pelējuma sēnīti.

 

Nepietiekama vai neesoša ēkas ventilācija veicina kondensāta (liekā mitruma) uzkrāšanos. Tā savukārt ir labvēlīga augsne, kas ietekmē pelējuma sēnītes veidošanos. Tieši šī iemesla dēļ privātmājās un sabiedriskajās ēkās, kur ir nepietiekama ventilācija, pelējums ir nopietna problēma, un  tiek uzskatīts par vienu no izplatītākajiem slimās ēkas sindromiem.

 

Slimās ēkas sindroms ir termins, kuru  pieņemts attiecināt uz ēkām, kurās, nepietiekamas vai neesošas ventilācijas radītu problēmu dēļ, cieš iemītnieki. Atsevišķi simptomi, piemēram, nekvalitatīvas ventilācijas izraisīts pelējums var radīt bojājumus arī pašai ēkai.

Otrs būtisks slimās ēkas sindroms ir CO2 (ogļskābās gāzes) koncentrācija gaisā. Cilvēkiem, uzturoties telpās ar nepietiekamu ventilāciju jeb augstu CO2 koncentrāciju, novēro pastiprinātu  nogurumu, miegainību, darba spēju samazināšanos u.c.

Daudzās Eiropas valstīs slimās ēkas sindroms ir viens no faktoriem, pēc kuriem tiek noteikta ēkas vērtība.

Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15 paredz, ka sabiedriskajās ēkās CO2 koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1000 PPM. Šīs prasības būs jāpiemēro jaunu ēku projektēšanai, ēku pārbūvei, atjaunošanai un restaurācijai.

Efektīvākais risinājums, kā novērst pelējumu, ir samazināt mitrumu telpās. To var panākt ar mūsdienīgu un kvalitatīvu ventilācijas sistēmu. Nodrošinot gaisa apmaiņu, samazināsies CO2 koncentrācija un uzlabosies telpu mikroklimats.